• 15 841 25 06
 • 15 841 20 61
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Poniedziałek - Piątek 7:00-16:00
Image
Image

Egzamin maturalny - harmonogram i instrukcje dla absolwentów

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym:

Sesja poranna - godz. 8.15

Język polski pp

4 maja 2021r - wtorek

Klasa 4A i 4B - sala 101 - wejście główne

Klasa 4C i 4D - sala 115A - wejście boczne

Klasa 4E - sala 111 - wejście główne

pozostali zdający - sala 307 - wejście boczne

Matematyka pp

5 maja 2021r - środa

Klasa 4A i 4B - sala 101 - wejście główne

Klasa 4C i 4D - sala 115A - wejście boczne

Klasa 4E - sala 111 - wejście główne

B16, B24, B26, pozostali zdający - sala 214, 307 - wejście boczne

Język angielski pp

6 maja 2021r - czwartek

Klasa 4A i 4B - sala 101 - wejście główne

Klasa 4C  - sala 214 - wejście boczne

Klasa 4D - sala 304, 314 - wejście główne

Klasa 4E - sala 111 - wejście główne

pozostali zdający, B24, B26, C14, C15 - sala 307 - wejście boczne

Język angielski pr, dj

7 maja 2021r - piątek

Klasa 4A - sala 307 - wejście boczne

Klasa 4B, 4D - sala 101 - wejście główne

Klasa 4C - sala 214 - wejście boczne

Klasa 4E -  sala 111 - wejście główne

B24, C14 - sala 226 - wejście boczne

pozostali zdający - wejście boczne

Pozostałe przedmioty pr

(sesja poranna - 8.15, sesja popołudniowa -13.15)

10 - 18 maja 2021 - sala 101 - wejście główne

Informatyka pr

19 maja 2021 - sala 203, 302 - wejście główne

 

Instrukcja dla absolwentów przystępujących do egzaminów

 1. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizacji i przeprowadzaniu egzaminu
 2. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 4. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się
 5. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
 • Zdający
 • Osoby zaangażowanie w przeprowadzenie egzaminu
 • Pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni
 • Pracownicy odpowiednich służb medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wymienione wyżej.

       6. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

       7.  Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora ( obowiązuje kalkulator prosty)

Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających

       8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną małą butelkę z wodą.

Środki bezpieczeństwa osobistego

 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej należy zachować odstęp co najmniej 1,5 m.     Obowiązkowo należy mieć zakryte usta i nos.
 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczka jedno- lub wielorazowa, materiał, przyłbica - w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
 3. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających na stanowisko egzaminacyjne.
 4. Zdający może zostać poproszony przez członka zespołu nadzorującego (ZN) o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania tożsamości ( konieczne jest zachowanie odległości 1,5 m).
 5. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.
 6. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej zdający może odsłonić usta i nos z tym, że ma obowiązek ponownie je zasłonić kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadanie przez niego pytanie
 • wychodzi do toalety
 • podchodzi do niego egzaminator aby ocenić rezultat pośredni
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Zdający może, jeśli uzna to za właściwe, mieć zakryte usta i nos w trakcie trwania egzaminu, nawet po zajęciu miejsca na sali przy stoliku/stanowisku egzaminacyjnym.
 2. Podczas przerw między egzaminami zdający muszą opuścić salę egzaminacyjną i udać się w wyznaczone miejsce ze względu na konieczność dokonania dezynfekcji w salach.
 • Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń.
 1. Przy wejściu do szkoły należy bezwzględnie dokonać dezynfekcji rąk płynem, który wystawiony będzie w widocznym miejscu.
 2. Przybycie na egzamin zdający potwierdza podpisem w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 3. W salach egzaminacyjnych znajdować się będą dozowniki z płynem dezynfekcyjnym, z którego należy bezwzględnie korzystać przed i po użyciu tego samego urządzenia/ słownika/egzemplarza dokumentacji technicznej
 4. Rzeczy osobiste (torebki, plecaki, okrycia wierzchnie, telefon itp. zdający zostawiają przed salą egzaminacyjną w przeznaczonych do tego przezroczystych workach foliowych pod nadzorem pracownika szkoły.
 5. W trakcie egzaminu obowiązuje bezwzględny zakaz kontaktu z innymi zdającymi.
 6. W przypadku kontaktu z bezpośredniego z nauczycielami, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania nosa i ust.
 7. Zdający nie mogą dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa, oczu.
 8. Zdający muszą przestrzegać zasad higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy bezwzględnie zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 9. Po zakończeniu egzaminu nie wolno zbierać się w grupki, należy stale zachowywać dystans co najmniej 1,5 m.
 10. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną zarówno przed jak i po egzaminie.

Dla własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa innych wrażeniami po egzaminie należy się dzielić za pośrednictwem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonów.

W przypadku egzaminu z Informatyki, w przeddzień egzaminu zdający sprawdza, w ciągu jednej godziny, poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie odbywa się w obecności administratora (opiekuna) pracowni oraz członka ZN, w czasie wyznaczonym przez PZE

Sprawdzanie sprzętu odbywa się w rękawiczkach, z zasłoniętymi ustami i nosem zarówno przez zdającego jak i członka ZN i administratora.

 


E-Szkoła
Egzaminy zawodowe
Egzamin maturalny
Konkursy
Projekty edukacyjne
O Szkole
Przetargi
BIP
Oferty pracy
Pedagog / Psycholog
Deklaracja dostępności

Kontakt

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej
w Nisku
ul. Sandomierska 1
37-400 Nisko
tel./fax: 15 841 25 06
tel.: 15 841 20 61
Image

Dojazd

Serwisy szkolne

Image

Statystyki odwiedzin

Galerie

Image
Image
Image
© 2021 RCEZ Nisko
E-SZKOŁA
REKRUTACJA
EGAZMINY
AKTUALNOŚCI
DOKUMENTY
O SZKOLE